PRZEWODNIK TURYSTY

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE IMPREZY:

Impreza turystyczna rozpoczyna się wylotem z kraju, a kończy się w dniu przylotu. Pierwszy i ostatni dzień wycieczki przeznaczone są na przeloty. W przypadku imprez do krajów egzotycznych podróż trwa zazwyczaj jeden – dwa dni więcej, niż wynika to z nominalnej liczby noclegów, wskazanych w opisie wycieczki/pielgrzymki. Rozkład lotu może obejmować zbiórkę przed północą, a wylot po północy, gdzie za termin rozpoczęcia imprezy przyjmuje się godzinę zbiórki na lotnisku. Niezależnie od woli Organizatora, rozkład lotu może ulec zmianie. Ważne jest, aby sprawdzić aktualne godziny wylotu na dzień przed wyjazdem na urlop oraz w miejscu wakacyjnym przed drogą powrotną.

DOKUMENTY:

Przy przekraczaniu granicy klienci zobowiązani są do posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających ich tożsamość:

  • w przypadku podróży do kraju Unii Europejskiej: paszportu, który zachowuje ważność, przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego; dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty, lub mogą przekroczyć granicę na podstawie wpisu do paszportu rodzica (dotyczy tylko dzieci przed ukończeniem 16 r. ż. wpisanych do paszportów “starego typu” – nie biometrycznych)
  • w przypadku podróży do kraju leżącego poza Unią Europejską: paszportu, który zachowuje ważność, przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu (w niektórych przypadkach 12 miesięcy); dzieci powinny posiadać własny paszport lub mogą przekroczyć granicę na podstawie wpisu do paszportu rodzica (dotyczy tylko dzieci przed ukończeniem 16 r. ż. wpisanych do paszportów “starego typu” - nie biometrycznych).

Przy planowaniu wakacji należy zwrócić uwagę na terminy oczekiwania na wydanie paszportów/dowodów osobistych, które mogą wynosić do 30 dni.

BAGAŻ:

Każdy uczestnik w wieku powyżej 2 roku życia może zabrać bagaż główny i/lub bagaż podręczny chyba, że na Dowodzie Rezerwacji/Voucherze zaznaczono inaczej. Szczegóły na temat ilości, dopuszczalnego ciężaru i wielkości bagażu przesyłane są drogą elektroniczną lub znajdują się na Dowodzie Rezerwacji/Voucherze. Bagaż z reguły nadawany jest z portu początkowego do końcowego. W przypadku lotu z przesiadką należy jednak upewnić się przy odprawie bagażowej na lotnisku, czy bagaż odprawiany będzie do ostatniego punktu przylotu, czy trzeba będzie go odebrać wcześniej i ponownie odprawić na kolejnym odcinku podróży lotniczej. Uczestnicy wycieczek objazdowych obejmujących przeloty lokalne powinni zapoznać się z wymogami linii lotniczych, którymi odbywać będzie się przelot wewnętrzny. Przewóz nadbagażu oraz nietypowego sprzętu akceptowany jest przez linię lotniczą tylko w przypadku wolnej pojemności bagażowej samolotu. Opłaty z tego tytułu uiszczane są przez pasażera na lotnisku bezpośrednio przed wylotem. Bagaż powinien być opisany i zawierać dane personalne oraz kontakt telefoniczny do właściciela. Bagaż, a zwłaszcza przedmioty wartościowe, jak sprzęt turystyczny czy elektroniczny, można dodatkowo ubezpieczyć wykupując ubezpieczenie osobiste w wariancie rozszerzonym.

PILOT:

Podczas programów objazdowych ELLA Tours zapewnia obecność pilota. Przy opisie oferty oraz na dowodzie rezerwacji widnieje informacja, w jakim języku realizowana jest impreza. Zazwyczaj jest to język polski. Jest jednak możliwość zamówienia imprezy objazdowej prowadzonej przez pilota w innym języku. Pilot spotyka się z całą grupą w miejscu wakacyjnym i od tego momentu rozpoczyna się realizacja programu, który kończy się w dniu wylotu. W przypadku imprez oraz przedłużeń programów realizowanych indywidualnie polskojęzyczny pilot bierze udział w imprezie tylko za dodatkową opłatą i na potwierdzenie.

WYŻYWIENIE:

Opcja wykupionego wyżywienia wskazana jest w dowodzie rezerwacji, a więcej informacji na ten temat znajduje się w opisie oferty. Większość hoteli proponuje posiłki typu bufet (z możliwością swobodnego korzystania z potraw wyłożonych dla wszystkich Klientów). Standard wyżywienia zazwyczaj adekwatny jest do standardu hotelu. W obiektach o niższej kategorii nie należy spodziewać się urozmaiconego menu. Posiłki przygotowywane są z dostępnych na danym rynku produktów i według lokalnych przepisów. Przychodząc na posiłki przed zamknięciem restauracji należy liczyć się z tym, że wybór dań może być ograniczony. Przy zakwaterowaniu w hotelach posiadających kilka restauracji warto ustalić, w której z nich przysługują posiłki w ramach wykupionej oferty, w których restauracjach należy zrobić wstępne rezerwacje, a w których serwuje się posiłki wyłącznie a la carte – dodatkowo płatne. Wybierając opcję wyżywienia składająca się z dwóch lub trzech posiłków za napoje serwowane do lunchu i obiadokolacji trzeba dodatkowo zapłacić. W opcji All Inclusive z reguły w cenę wliczone są trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) w formie bufetu, przekąski między posiłkami oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole. Zazwyczaj hotele posiadają wykaz napoi oferowanych w ramach All Inclusive. Pozostałe trunki, w tym markowe alkohole, są dodatkowo płatne. W niektórych hotelach wymagany jest odpowiedni strój, a w większości nieakceptowane jest korzystanie z restauracji w stroju kąpielowym. Posiłków i napojów z restauracji nie wolno wynosić poza jej teren i przechowywać w pokoju.

SZCZEPIENIA:

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie www.szczepieniadlapodrozujacych.pl. Dodatkowo przy zakupie oferty pracownicy biura udzielą informacji dotyczących szczepień ochronnych oraz warunków sanitarnych panujących w danym kraju. W celu zachowania pełnego bezpieczeństwa warto przed wyjazdem zasięgnąć porady medycznej w zakresie szczepień ochronnych u lekarzy - specjalistów lub w stacjach sanitarno - epidemiologicznych. Odpowiedzialność i koszty z tym związane spoczywają wyłącznie na uczestniku imprezy.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Po przybyciu na miejsce wakacyjne zwykle istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty wycieczek fakultatywnych organizowanych przez kontrahentów Organizatora. Zakupu można dokonać kontaktując się z przedstawicielem miejscowego partnera. Wycieczki mogą nie dojść do skutku w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby chętnych, bądź wystąpienia warunków ograniczających lub uniemożliwiających ich realizację.

DODATKOWE KOSZTY:

Większość hoteli stosuje dodatkowe opłaty za korzystanie z wielu udogodnień takich jak np. korty tenisowe, centra gimnastyczne, sauna, jaccuzzi, sejf, wynajem lodówki, klimatyzacja, etc. Należy pamiętać o odpłatnym korzystaniu z zawartości minibaru w pokoju, którego kosztem za spożyte artykuły obciąża hotel na końcu pobytu. Połączenia z aparatu telefonicznego dostępnego w pokoju są bezpłatne, ale jedynie w obrębie hotelu. Za wszystkie połączenia zewnętrzne, oprócz normalnej taryfy, hotel dolicza dodatkowe opłaty. Często, tytułem zabezpieczenia hotel prosi przy kwaterowaniu o podanie numeru karty kredytowej. Nie należy się obawiać takiej procedury. Służy ona jedynie zabezpieczeniu płatności za ewentualne dodatkowe usługi zamawiane w trakcie pobytu. Za ręczniki na basen często pobierany jest depozyt, zwracany wraz ze zwrotem ręczników.

KOSZTY ZMIAN I REZYGNACJI:

W sytuacji, gdy Klient dokonuje zmiany lub rezygnuje z zarezerwowanej imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator ma prawo, zgodnie z zapisami warunków umowy, do potrącenia rzeczywistych kosztów, które poniosło biuro w związku z założeniem rezerwacji i późniejszą zmianą, bądź rezygnacją. Koszty zmian i rezygnacji kształtują się różnie, w zależności od terminu zmiany lub rezygnacji. Większość biletów rejsowych (w tym biletów tanich linii lotniczych) wystawionych jest wg taryfy niedopuszczającej zmian, z brakiem zwrotu w przypadku rezygnacji. W związku z tym każda zmiana równoznaczna jest z poniesieniem kosztu anulowanego biletu, z ewentualną koniecznością wykupienia nowego biletu na tej samej trasie, w aktualnie obowiązującej cenie. W przypadku wystąpienia kosztów innych, niż wystawiony bilet lotniczy, w związku ze zmianą/rezygnacją (np. koszty anulowanych usług - wiz, hotelu, wycieczek etc.), koszt tych usług ujęte zostaną po stronie kosztów rzeczywistych i stanowić będą obciążenie dla kupującego. Tanie linie lotnicze nie zezwalają na bezpłatne zmiany dat podróży i danych pasażera, a zwrot biletu wiąże się z wysokimi opłatami. Organizator rekomenduje wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji, dostępnego w biurze podróży ELLA Tours.